Пријава


Попуњен пријавни лист пошаљите на имejл 3pemmc@mod.gov.rs након тога ћете добити потврду за учествовање на конгресу и
инструкције за плаћање.


Пријавни лист
Форма апстратка